SPECJALIZACJA - JANUSZ SĘK

Indywidualna Kancelaria Adwokacka Janusza Sęka oferuję usługi z następującego zakresu:

  • Doradztwo Prawne
  • Reprezentowanie Klienta w procesach sądowych i sporach z organami administracji samorządowej i rządowej
  • Uczestniczenie i prowadzenie negocjacji
  • Konstruowanie umów i ich negocjowanie